مشغولیت‌های ذهنی‌ یه بنده‌ی خدا

می‌نویسد تا نقد شود و شاید هم گاهی بذری بپاشد برای تفکری بیشتر ...

» بحر طویل در رسای حضرت ثار الله علیه السلام :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» ماده یا انرژی؟ مسأله نور است ... :: جمعه ٢٢ دی ۱۳٩۱
» چگونه می‌شود وضع پوشش و حجاب را در جامعه بطور سیستماتیک کنترل کرد؟ :: پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢
» إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ ۖ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» امّ ابیها :: شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» معجزه و باور کردن یا نکردن آن ... :: شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ماجرای ایمان باطنی آوردن یک مسلمان شناسنامه‌ای :: پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱
» ماجرای اسلام آوردن یک مسلمان شناسنامه‌ای ... :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
» از پیش‌داوری بپرهیزید! نگاهی موشکافانه‌تر نسبت به این پند اخلاقی؟ :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
» حجاب، کمی از حکمت و چرایی آن ... :: شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠
» آزادی بیان! آری یا خیر؟ :: شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠
» قسم شیطان برای اغوای انسانهای خالص نشده برای خدا و واقعه‌ی شریف ظهور :: پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٠
» هنر! چیستایی و چرایی و چگونگی آن؟ آنطور که هست و آنطور که باید باشد ... :: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٠
» کوه غیرت و آن همه بلای جانکاه؟ چطور در ذهنم بگنجد؟ :: چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٠
» وجوه عظمت بُعد «مظلومیت» در واقعه‌ی عاشورا :: چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٠
» ابعاد متفاوت عاشورا - بعد حماسی بودن عاشورا :: چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٠
» ابعاد متفاوت عاشورا - بعد مرثیه بودن عاشورا :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
» ابعاد متفاوت عاشورا - بحث تحریف :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
» راه‌های نجات ۲ :: جمعه ۱۱ آذر ۱۳٩٠
» راه‌های نجات ۱ :: جمعه ۱۱ آذر ۱۳٩٠
» سالار شهدا از آفرینش تا اقامتگه جاوید :: جمعه ۱۱ آذر ۱۳٩٠
» در سوگ بر مصیبتی که نزد اهل زمین و آسمان بزرگتر از آن نیست ... :: یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠
» امروز نه اول محرم ۱۴۳۳ که عاشورای سال ۶۱ است انگار هنوز ... :: یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠
» فوتبال و کلاً ورزش قهرمانی ... :: دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠
» سنت‌های الهی - استدراج :: جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠
» آیا هر کس مسلمان نباشد اهل جهنم خواهد بود؟ :: جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠
» سن بلوغ، سن التهاب و پرخاشگری یا سن تکلیف و ازدواج؟ :: چهارشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٠
» انسان! موجودی آزاد یا مختار؟ :: چهارشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٠
» وطن پرستی! درست یا غلط؟ با چه کیفیتی؟ تا چه حدی؟ چرا و چطور؟ :: سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠
» کُفر نعمت از کَفَت بیرون کند ... :: دوشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٠
» آیا ظهور نزدیک است؟ :: دوشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٠
» قانون بقای ماده و انرژی، درست یا غلط؟ قانون یا تبصره؟ :: پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٠
» تقویم قمری بهتر است یا تقویم شمسی؟ :: پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٠
» اطاعت کورکورانه، درست است یا غلط؟ :: پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٠
» رابطه‌ی اسلام و پس‌انداز ... :: پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٠
» نکته‌ای برای اندیشیدن ... :: پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٠
» Religion and Praying, what do these concepts stand for indeed? :: شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
» Why has God created this universe as it is? --part II :: شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٩
» Why has God created this universe as it is? --part I :: چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٩
» In how many ways may it be possible for a thing to become created, is it unique? :: پنجشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٩
» خداوند چیست و چه خلق میکند؟ :: دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩
» آیا خداوند یکتاست؟ جهان مخلوق او چطور؟ :: دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩
» آیا خداوند وجود دارد؟ :: دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩
» به نام خداوند؛ شروع :: دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩
» سلام :: سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩